Zapisy na certyfikaty BPH FIZ Multi Inwestycja

Subskrypcja zakończy się 29 kwietnia 2011 r. BPH FIZ Multi Inwestycja to drugi obok BPH SFIO Total Profit oferowany przez Towarzystwo fundusz realizujący strategię absolutnej stopy zwrotu. Z uwagi na minimalną wartość inwestycji – 1000 zł, fundusz skierowany jest do szerokiej grupy klientów. BPH FIZ Multi Inwestycja zgodnie z założeniami strategicznymi będzie dążył do osiągnięcia kilku lub nawet kilkunastoprocentowej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach kapitałowych. W związku z tym fundusz będzie lokował powierzone środki na wielu różnych rynkach: akcyjnym, dłużnym, walutowym, pieniężnym oraz nawet żywności i surowców. Funduszem BPH FIZ Multi Inwestycja zajmie się zespół doświadczonych specjalistów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w przypadku BPH SFIO Total Profit. Fundusz ten osiągnął aż 17,28 stopę zwrotu w okresie od 04.05.2010 do 31.03.2011 pomimo zmiennej sytuacji na rynku finansowym. To dobrze rokuje na przyszłość. Fundusz BPH FIZ Multi Inwestycja będzie wyceniany co tydzień, co pozwala na bieżący wgląd w efektywność inwestycji. Umorzenia certyfikatów w ramach funduszu przewidziane są raz na kwartał. Wiąże się to ze stosunkowo wysoką płynnością finansową i wygodnym dostępem do zainwestowanych środków. Ważne jest również to, że fundusz pozwala na racjonalne i świadome budowanie portfela inwestycyjnego. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w polskiej gospodarce wymaga od inwestorów decyzji opartych na wiedzy i doświadczeniu. Innowacyjny fundusz oferowany przez BPH TFI to dobry sposób na różnicowanie oszczędności. Dywersyfikacja niesie ze sobą wiele korzyści. Zmniejsza ryzyko inwestycji, jednocześnie zwiększając ich stabilność oraz podnosi szansę na zysk. Fundusz pod wieloma względami jest unikatowy i innowacyjny. Przede wszystkim dąży on do uzyskania dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Ponadto, fundusz Multi Inwestycja daje możliwość inwestowania szerokiej grupie inwestorów. Do tej pory dostęp do funduszy realizujących taką strategię mieli inwestorzy dysponujący znacznymi środkami finansowymi. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poprzez obniżenie progu inwestycji od 1000 zł wyszło naprzeciw oczekiwaniom klientów.]]>

Skomentuj