Zainwestuj w IKE

Nowy system wprowadził, obok obowiązkowych świadczeń na ZUS i OFE, 3 filar zupełnie dobrowolny i indywidualny. W ramach niego mamy do dyspozycji m.in. Indywidualne Konto Emerytalne, które pozwala wybrać własny sposób oszczędzania uzależniony od naszych skłonności do ryzyka. Dostępne formy inwestowania to:

  • lokata bankowa;
  • ubezpieczenie kapitałowe w zakładzie ubezpieczeń;
  • fundusze inwestycyjne oferowane przez towarzystwa inwestycyjne;
  • gra na giełdzie w oparciu o biuro maklerskie;
Oszczędzanie na emeryturę poprzez III filar daje wymierne korzyści w postaci zwolnienia z podatku od dochodu kapitałowego, który w wysokości 19% zmniejsza nasze realne zyski. IKE może założyć każda osoba, która ukończyła 16 lat, mieszka w Polsce i podlega obowiązkowi płacenia podatku dochodowego w Polsce. Oszczędzać może każdy, również emeryci i osoby nie posiadające stałych dochodów. W każdej chwili można dokonać tzw. wypłaty transferowej, czyli dokonać zmiany instytucji finansowej obsługującej nasze IKE oraz zmienić formę inwestowania. Ta usługa jest przeprowadzana bezpłatnie tylko w przypadku, gdy nastąpi po okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy. W przeciwnym wypadku instytucja finansowa może pobrać opłatę karną za zerwanie umowy o prowadzenie IKE. Co powinna zawierać umowa o przystąpienie do IKE:
  • zakres i częstotliwość informowania użytkownika o środkach zgromadzonych na koncie;
  • koszty i wszelkie opłaty jakie oszczędzający musi ponieść w ramach prowadzenia konta;
  • sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na koncie;
  • sposób postępowania instytucji w przypadku, gdy zostanie przekroczony limit wpłat na konto w danym roku kalendarzowym;
  • termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu;
  • okres wypowiedzenia umowy;
Emerytury w IKE podlegają dziedziczeniu. Oszczędzający, w razie śmierci, może w umowie zaznaczyć osoby upoważnione do otrzymania całości kwoty zgromadzonej na rachunku. Jeśli tego nie uczyni pieniądze zostaną przekazane spadkobiercom oszczędzającego. Inwestycja w IKE może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Jak każda długoterminowa inwestycja może przynieść dość pokaźne zyski w postaci odsetek od wpłaconej kwoty w pierwszym roku. Natomiast z każdym kolejnym rokiem, poza odsetkami od kwoty, naliczane są także odsetki od uzbieranych odsetek, co daje jeszcze większy zysk końcowy. Wymierne korzyści może przynieść inwestowanie w fundusze lub papiery wartościowe. Ta forma oszczędzania obarczona jest jednak dość dużym ryzykiem i przeznaczona jest dla osób, które posiadają wiedzę o rynkach kapitałowych.]]>

Skomentuj