Wszystko, co powinieneś wiedzieć o umowie zlecenie

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o umowie zlecenie

Na polskim rynku pracy umowa zlecenie to od lat jedna z najchętniej zawieranych umów. Co powinniśmy wiedzieć, zawierając ją? Jakie są jej cechy charakterystyczne? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Co to jest umowa o zlecenie?

Zacznijmy od definicji prawnej. Źródeł regulujących czym jest umowa zlecenie, należy szukać w Kodeksie cywilnym, a konkretniej w artykułach od 734 do 751. Zawrzeć ją mogą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Jej przedmiotem jest wykonanie określonej pracy przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. Obie strony, szczególnie zleceniobiorca, ma swobodę co do określenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy.

Działanie, a nie rezultat

Warto zaznaczyć, że umowa o zlecenie nie jest objęta rygorem rezultatu. Co to oznacza? Wyjaśnienia możemy szukać w innym określeniu umowy o zlecenie – to również tzw. umowa starannego działania. W przypadku tego typu umowy liczy się wykonywana praca i to za nią, a nie za efekt końcowy (jak np. w przypadku umowy o dzieło) wypłacane jest wynagrodzenie. Zleceniobiorca, kończąc zlecenie, powinien wystawić zleceniodawcy rachunek do umowy zlecenia. Na jego podstawie naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Umowa zlecenie a Kodeks pracy

Osobom, które podpisują umowę o zlecenie, nie przysługują uprawnienia, które reguluje Kodeks pracy. Można by je nazwać przywilejami pracowniczymi. Zleceniodawca nie ma zatem prawa do urlopu, nie obejmują go przepisy ochronne dotyczące ustawowego czasu pracy. Nie może również skorzystać z okresu wypowiedzenia, ale z drugiej strony nie jest zobowiązany do jego zachowania względem pracodawcy. Oczywiście te standardowe reguły obowiązują, o ile strony podpisujące umowę o zlecenie, nie postanowiły inaczej.

Umowa o zlecenie a wynagrodzenie minimalne

Nowelizacja przepisów z 1 stycznia 2017 roku ustaliła minimalną kwotę wynagrodzenia wypłacanego w ramach umowy o zlecenie. Stawka została określona w formie godzinowej. W związku z tym, pracodawcy zatrudniający na tego typu umowie mają obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy danej osoby. Jeśli chodzi o wprowadzoną minimalną stawkę godzinową, to w roku 2019 wynosi ona 14,70 zł brutto.

Skomentuj