Warsztaty „Zarządzanie Modelami Ryzyka i Ryzyko Modeli w kontekście nowej Rekomendacji W oraz wymagań unijnych”

V Financial Conferences serdecznie zaprasza Państwa do udziału w warsztatach „Zarządzanie Modelami Ryzyka i Ryzyko Modeli w kontekście nowej Rekomendacji W oraz wymagań unijnych”, które odbędą się w dniu 2 VII 2015r. w Mercure Grand Hotel w Warszawie. Warsztaty będą poświęcone zarządzaniu ryzykiem modeli w instytucjach finansowych.

Zmiany na rynku finansowym dotyczące oferowania coraz bardziej skomplikowanych produktów, obarczonych określonym poziomem ryzyka powodują, że konieczne jest należyte zarządzanie modelami wykorzystywanymi w codziennej działalności biznesowej. Ze względu na rosnące znaczenie zastosowania modeli w zarządzaniu ryzykiem w instytucjach finansowych KNF zaproponował wprowadzenie Rekomendacji W dedykowanej takim zagadnieniom jak: zarządzanie modelami, ryzyko modeli, walidacja modeli, modele zewnętrzne.

Rekomendacja WPodczas warsztatu zostaną omówione powyższe zagadnienia, ale również elementy związane z najlepszymi praktykami zarządzania modelami i ich walidacji, jak również wymaganiami regulacji unijnych w zakresie ryzyka modeli.

Opiekun Klienta
Monika Banach
Junior Sales Specialist

kom. 784-553-555
e-mail: mbanach@vfconferences.pl

Broszura wydarzenia dostępna pod adresem:
http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/186_broszura.pdf

Formularz zgłoszeniowy:
http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/186_formularz.pdf

Skomentuj