W czym może pomóc doradca podatkowy?

Zawód doradcy podatkowego jest stosunkowo młodą profesją w naszym kraju, ponieważ oficjalnie został uznany dopiero w 1997 roku, ale  pierwsi przedstawiciele pojawili się w Polsce kiedy wprowadzono gospodarkę rynkową.

_Files_Thumbs_155796

Kim dokładnie jest doradca podatkowy i czym się zajmuje?

Doradcą podatkowym może być jedynie osoba, która została do tego uprawniona, w innym wypadku „wykonywanie” tego zawodu podlega karze grzywny. Doradcy podatkowi zajmują się wyjaśnianiem i doradzaniem podatnikom, płatnikom oraz inkasentom, zagadnień związanych z obowiązkami czy ulgami podatkowymi. W imieniu swoich klientów mogą również prowadzić księgi podatkowe czy inne rodzaje ewidencji, które służą udzielaniu pomocy w tej sferze. Dodatkowo, doradcy podatkowi sporządzają zeznania oraz deklaracje podatkowe w imieniu podatników.

Kto może być doradcą podatkowym?

Doradcą podatkowym może być osoba, która:
  • Została wpisana na Listę Doradców Podatkowych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
  • Jest adwokatem lub radcą prawnym.
  • Jest wpisana przez Ministra Właściwego ds. Finansów Publicznych do rejestru osób prawnych, które uprawnione są do wykonywania doradztwa podatkowego.

Jak można zostać radcą podatkowym?

W celu zostania doradcą podatkowym niezbędne jest zadnie państwowego egzaminu. Składa się on z dwóch części pisemnej –  teoretycznej oraz ustnej – praktycznej. Nie można podejść do części ustnej, jeśli nie zaliczyło się pierwszej. W przypadku kiedy  kandydat uzyskał zaliczenie z części teoretycznej w okresie nie dłuższym niż rok, może on podejść do części drugiej. Do  egzaminów na doradcę podatkowego można podchodzić najczęściej co 3 miesiące.

Jak widać zawód radcy podatkowego jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim odpowiedzialny. Najczęściej doradcy zakładają własne biura czy kancelarie podatkowe. Dodatkowo, takie usługi oferują również biura rachunkowe wraz z wieloma innymi usługami, np. Biuro Rachunkowe Asset, http://www.asset.rzeszow.pl/swiadczone-uslugi/doradztwo-podatkowe/.

]]>

No comments

  • Paweł

    Z doradcą podatkowym współpracuje od dawna w ramach działalności. Rozwiązuje On problemy, przy których nie jestem w stanie sobie sam poradzić. Niestety polskie prawo jest tak skonstruowane, że nawet banały trudno jest ostatecznie rozwiązać mając pewność, że wszystko jest ok.

    Odpowiedz

Skomentuj