Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie w swojej klasycznej postaci spełnia funkcję ochronną, jednak obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe często rozszerzają zakres polisy, dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych w okresie aktywności zawodowej służy przede wszystkim zabezpieczeniu interesów bliskich członków rodziny w razie śmierci ubezpieczonego. Towarzystwo ma bowiem obowiązek wypłacić odszkodowanie osobom uposażonym wskazanym w polisie, w wysokości równiej sumie ubezpieczenia wskazanej w umowie. Jednakże obecnie wybierając ubezpieczenie na życie zazwyczaj ubezpieczony objęty jest większym zakresem ochrony. Może bowiem sam otrzymać odszkodowanie w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, niezależnych od jego woli. Będzie to chociażby całkowite lub częściowe inwalidztwo, śmiertelna choroba, trwała niezdolność do pracy albo pobyt w szpitalu. Dodatkowe wynagrodzenie możemy też otrzymać z tytułu narodzin dziecka. Trzeba jednak liczyć się z tym, że im szerszy zakres ubezpieczenia tym wyższe koszty opłacanej składki. Jeśli więc ubezpieczenie na życie swoim zakresem miałoby objąć także usługi medyczne, to warto rozważyć indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, które zwykle gwarantuje szerszy zakres świadczeń od prywatnej opieki medycznej i darmowych badań laboratoryjnych przez wizyty domowe i indywidualną opiekę podczas hospitalizacji.

Dokładny zakres polisy ubezpieczeniowej oraz warunki wypłaty odszkodowania zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Trzeba się dokładnie wgłębić w treść OWU, ponieważ w zależności od towarzystwa istnieją różne rozumienia podstawowych pojęć typu – poważna choroba, trwały uszczerbek na zdrowiu itp. od których zależy wypłata odszkodowania. Czasami warto swoją decyzję skonsultować z profesjonalistą i skorzystać z pomocy, jaką oferuje doradca finansowy. Wybór polisy ubezpieczeniowej ma bowiem służyć ochronie najważniejszych wartości – życia i zdrowia ludzkiego.

]]>

Skomentuj