Warsztaty „Zarządzanie Modelami Ryzyka i Ryzyko Modeli w kontekście nowej Rekomendacji W oraz wymagań unijnych”