Szybkie pożyczki pieniężne tylko w internecie

Szybkie pożyczki pieniężne tylko w internecie

Pozabankowa pożyczka krótkoterminowa to bez wątpienia błyskawiczna forma uzyskania gotówki na bieżące wydatki, która charakteryzuje się przede wszystkim wysoką przyznawalnością oraz minimum formalnym.

W zgodzie z prawem

Szybka pożyczka przyznawana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która zawierana jest w zgodzie z przepisami Kodeksu Prawa Cywilnego oraz z poszanowaniem postanowień ustawy o kredycie konsumenckim. Tylko w 2016 roku z pożyczek krótkoterminowych skorzystało 1,5 mln Polaków, zaciągając zobowiązania pieniężne na łączna kwotę 2,1 mld złotych. Według ankiety Związku Firm Pożyczkowych w Polsce, aż 83 proc. osób pozytywnie ocenia swoje doświadczenia z pożyczkami krótkoterminowymi, głównie zaciąganymi za pośrednictwem internetu.

Pożyczki internetowe

Najpopularniejszą obecnie formą ubiegania się o szybką pożyczkę gotówkową wśród Polaków jest krótkoterminowy kredyt pieniężny w internecie. Szybkie pożyczki internetowe to przede wszystkim uproszczona procedura udzielania zobowiązań finansowych na krótki okres czasu, minimum formalności oraz szybka decyzja kredytowa, nawet wciągu jednej godziny. Pożyczkobiorca starający się o pożyczkę pieniężną w firmie z sektora pozabankowego nie jest zobowiązany do określenia celu, na jaki chce przeznaczyć przyznaną mu gotówkę. Nie ma również obowiązków wskazywania poręczycieli ani udzielać jakiejkolwiek innej gwarancji.

Historia kredytowa

Firma pożyczkowa ma prawo do sprawdzenia historii kredytowej osoby ubiegającej się o przyznanie pożyczki. Taka weryfikacja może się odbyć w oparciu o przedłożone przez klienta dokumenty lub na podstawie informacji uzyskanych na przykład z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Takie działania firmy pożyczkowej to jedna z zasad zawartych w strategii odpowiedzialnego pożyczania, która ma zapobiec ryzyku niewywiązania się przez pożyczkobiorcę z warunków umowy dotyczących spłaty zobowiązania finansowego wraz z odsetkami, a także ma go uchronić przed popadnięciem w tzw. spiralę zadłużenia.

Racjonalne pożyczanie

Firmy z sektora pozabankowego, które oferują pożyczki internetowe, najczęściej dokonują weryfikacji danych klienta oczekując od niego wykonania przelewu z własnego konta na wskazany przez firmę numer rachunku bankowego w wysokości od jednego grosza do jednego złotego. Wszelkie oferty firm, które żądają wyższych kwot przelewów weryfikacyjnych powinny wzbudzić w potencjalnym pożyczkobiorcy niepokój. Takie oferty mogą być zwyczajną próbą oszustwa.

Bezpieczne pożyczanie pieniędzy w internecie powinno się opierać przede wszystkim na transparentności informacji udzielanych przez firmę pożyczkową. Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości. Potencjalny pożyczkobiorca powinien dokładnie poznać wszystkie koszty związane z kredytem gotówkowym, również te powstałe na skutek nie wywiązania się ze spłaty zobowiązania w terminie. Takie informacje powinny znajdować się w formularzu informacyjnym, zwierającym wszystkie niezbędne dane odnośnie pożyczki.

2 komentarze

Skomentuj