Skuteczne zarządzanie swoimi aktywami

Przy dużych środkach finansowych przeznaczonych na inwestycję najlepszym rozwiązaniem jest fachowa pomoc, jakiej udziela doradca inwestycyjny specjalizujący się w zarządzaniu kapitałem. Profesjonalną obsługę w zakresie operowania środkami finansowymi zapewniają firmy Asset Managament, których podstawą działania są indywidualne strategie zarządzania wynikające z preferencji klienta i jego możliwości finansowych. Bezpośredni kontakt jaki asset manager posiada z klientem pozwoli opracować strategię o minimalnym ryzyku inwestycyjnym przy uwzględnieniu oczekiwanych zysków, przy czym pod uwagę jest brana ciągła możliwość dostępu do środków pieniężnych. Wśród podstawowych usług finansowych zarządzanie aktywami jest jedną z najczęściej wybieranych zarówno przez klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, których celem jest osiągnięcie zysków już nawet przy minimalnej wartości inwestowanego kapitału. Usługę asset management oferują bardzo często domy maklerskie, które współpracują z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi przy pomnażaniu zgromadzonych przez nich środków pieniężnych. Biuro maklerskie często oferuje niestandardowe sposoby lokowania kapitału, co dla klientów indywidualnych może stanowić najlepszą strategię działania – przynoszącą oczekiwane korzyści finansowe. Kapitał, którym zarządzają firmy asset management, to tzw. portfel inwestycyjny lokowany na rynku finansowym zgodnie z ustaloną strategią, wynikającą z indywidualnych potrzeb klienta, ale też sytuacji na rynku finansowym i planowanego okresu inwestycyjnego. Zarządzanie aktywami odbywa się na podstawie umowy, w ramach której klient udziela instytucji inwestycyjnej pełnomocnictwa w zakresie ustalonych w strategii przedsięwzięć finansowych. Pozwala to na bieżące koordynowanie działaniami i analizowanie wyników inwestycyjnych oraz sytuacji panującej na rynku. Inwestowanie w oparciu o firmy specjalizujące się w asset management umożliwia zatem osiągnięcie zysków w wyniku efektywnych działań prowadzonych w oparciu o papiery wartościowe. O doborze adekwatnym do potrzeb i oczekiwań klienta decyduje doradca inwestycyjny posiadający doświadczenie na rynku usług finansowych, który na bieżąco będzie kontrolował wartość portfela inwestycyjnego. Indywidualny charakter prowadzonych usług w ramach zarządzania aktywami sprawia, że specjalnie dla klienta tworzona jest strategia w oparciu o już sprawdzone na rynku inwestycyjnym modele.]]>

Skomentuj