Restrukturyzacja firmy

audyt wewnętrzny Restrukturyzacja firmy jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań. Polega na transformacji procesu organizacji przedsiębiorstwa, wprowadzeniu zmian w aktywach i pasywach oraz opracowaniu długoterminowych celów strategicznych. Wbrew pozorom, warto się jej poddać nie tylko w kryzysowym dla firmy momencie, ale również wtedy, gdy zależy nam na nieustannym rozwoju. Optymalizacja procesów biznesowych pozwala na poprawę efektywności oraz wzrost wyników sprzedażowych. Jakie działania prowadzone są w ramach restrukturyzacji? Pierwszy etap dotyczy identyfikacji i klasyfikacji przyczyn problemów. Na podstawie raportu przygotowanego przez firmę business consulting opracowywany jest plan działań krótkoterminowych. Audyt wewnętrzny obejmuje również szczegółową analizę przebiegu informacji w firmie oraz podział obowiązków zarówno na stanowiskach zarządczych, jak i wśród pracowników niższego szczebla. Celem takiego zabiegu jest wyeliminowanie barier komunikacyjnych oraz poprawa efektywności pracy. Kolejny etap, to określenie kierunku rozwoju firmy na najbliższe lata wraz z doborem narzędzi, za pomocą których cel powinien zostać osiągnięty. Ważnym elementem restrukturyzacji są warsztaty strategiczne. Dzięki analizie dotychczasowych problemów kadra zarządzająca ma możliwość zdobycia wiedzy,  która będzie niezwykle przydatna w przyszłości. Więcej informacji na ten temat: http://www.mddp-bc.pl/]]>

Skomentuj