Rachunek

Rachunek to dokument, który potwierdza dokonanie sprzedaży danego towaru lub usługi. Jest uproszczonym dokumentem obejmującym mniejszą ilość danych od standardowo wystawianej faktury. Jednak nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z tego typu uproszczeń.  Kto ma prawo do wystawiania rachunków?  Każdy prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do dokumentacji sprzedaży. Zarówno podatnicy podatku VAT, jak również Ci, którzy prowadzą mniejsze przedsiębiorstwa i są z niego zwolnieni. To właśnie ci drudzy – których wartość sprzedaży nie przekracza 150 tys. zł rocznie – zmuszeni są do wystawiania rachunków. Taki obowiązek mają nie tylko przedsiębiorcy, lecz także ci, którzy dokonują sprzedaży prywatnie posiadanego majątku. W tym wypadku wystawienie rachunku odbywa się na żądanie kupującego. Dla tych, którzy nie są pewni jego wypełniania, dostępny są w sieci program do wystawiania rachunków znacznie ułatwi to zadanie. Termin wystawienia Tak jak wyżej wspomniano, rachunek wystawiany jest na żądanie kupującego. Przedsiębiorca, który otrzymał taką prośbę, jest zobowiązany do jego wystawienia w terminie siedmiu dni od momentu wydania towaru. Wyjątkiem jest przypadek gdy, żądanie pojawiło się po trzech miesiącach od wykonania danej usługi. Uproszczony rachunek jest równie ważny co faktura VAT, dlatego termin jego wystawienia jest jednakowo ważny. Jak poprawnie wystawić rachunek? Podatnik wystawiający rachunek nie powinien mieć z nim większych problemów. Dostępne w sieci programy sprawią, że ich wypełniane stanie się o wiele prostsze i szybsze. Kilka podstawowych kroków w programie: data sprzedaży, nazwa usługi oraz cena i rachunek jest już praktycznie gotowy. Wystawianie faktury może jest nieco bardziej skomplikowane, lecz posiada niewielką różnicę w stosunku do rachunków.]]>

Skomentuj