Prowadzenie księgowości firmy

Prowadzenie księgowości firmy

Prowadzenie rachunkowości firmy jest obowiązkiem każdego podmiotu o zarejestrowanej działalności gospodarczej, z uwagi na konieczność ustalenia podstawy opodatkowania oraz wykazania dokładnego bilansu zysków i strat przedsiębiorstwa. Księgowość firmy można jednak prowadzić na dwa sposoby.

W małych firmach powszechnym rozwiązaniem jest samodzielne prowadzenie księgowości. Wymaga ona znajomości przepisów prawa z zakresu finansów oraz technicznego opanowania zasad wypełniania księgi przychodów i rozchodów w celu obliczenia podatku. Wiąże się to także z indywidualnym wypełnianiem deklaracji podatkowych składanych do urzędu skarbowego, jednak tu z pomocą przychodzą podatnikom programy komputerowe do wypełniania PITów, wydawane przez Ministerstwo Finansów. Warto jednak pamiętać, ze o ile prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie wymaga większych umiejętności to już opanowanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych jest kwestią bardziej złożoną. A przecież księgę przychodów i rozchodów można prowadzić tylko do określonego ustawowo limitu obrotów osiąganych przez firmę.

Systematyczność, chronologia i prawdziwość zapisów to podstawowe zasady wymagane od osób samodzielnie prowadzących księgowość. Rzeszów i inne miejsce aglomeracje są jednak nastawione na korzystanie z usług biur księgowych, które dają gwarancję fachowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowego dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia ewidencji oraz bilansów rachunkowych. Ponadto firmy mogą liczyć na profesjonalne doradztwo finansowe z ich strony. Korzystając z usług księgowych firma odpowiada tylko za dostarczenie dokumentów źródłowych, stanowiących dowód dokonywanych transakcji i zdarzeń finansowych, natomiast za kalkulacje i rozliczenia podatkowe, prowadzenie rejestrów i bilansów oraz dokumentów kadrowych odpowiada biuro rachunkowe. Rzeszów wcześniej wspomniany, ale i małe miasta mają w swojej bazie wiele biur oferujących kompleksową obsługę rachunkowości dużych i średnich przedsiębiorstw.

[Modyfikacja 28.10.2019]Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien pamiętać, że tylko prawidłowe prowadzenie księgowości jego firmy może stać się podstawą do obliczania jej rentowności i faktycznych zysków, a ponadto pozwoli spokojnie przebrnąć przez kontrolę skarbową. Zwłaszcza w tym ostatnim wypadku jest to bardzo ważne, ponieważ dane biuro rachunkowe odpowiedzialne za księgowość kontrolowanej firmy musi przedstawić zbierane przez siebie dokumenty, więc obowiązek ten niejako wykracza poza firmę podlegającą kontroli. Doświadczenie oraz poświęcenie uwagi sprawom obsługiwanych przez biura rachunkowe firm sprawiają, że ryzyko jakiegokolwiek błędu w dokumentach oraz finansach firmy jest znikome.

Skomentuj