Nieznany sprawa wypadku, a odszkodowanie

Zdobycie własnego prawa jazdy to z pewnością jedno z większych marzeń każdego młodego człowieka. Jednakże razem z ilością nowych kierowców rośnie także liczba aut poruszających się po drodze. Przy ogromnym natężeniu ruchu drogowego nie trudno o kolizję, której następstwa potrafią przyprowadzić o niejeden zawrót głowy. Zniszczone mienie czy uszczerbek na zdrowiu z pewnością stanowią ogromny problem, jednakże to nie wszystkie problemy, z jakimi przyjdzie się zmierzyć właścicielowi auta biorącego udział w zdarzeniu.

crashDochodzenie odszkodowania nie rzadko może być przyczyną ogromnych problemów, szczególnie w przypadku, kiedy sprawca wypadku ucieknie z miejsca. Brak świadków oraz danych auta może znacznie utrudnić wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za spowodowanie kolizji, a jednocześnie, od której będziemy starać się otrzymać zadośćuczynienie za wyrządzone szkody. W takiej sytuacji poniesione straty mogą zostać pokryte z tytułu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub AC osoby poszkodowanej. Aby jednak było to możliwe musi zostać spełnionych kilka warunków.

W przypadku, kiedy sprawca wypadku jest nieznany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie, ale jedynie z tytułu szkód zdrowotnych. Chcąc dostać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, wypadek musi się wiązać z co najmniej 14 dniami problemów zdrowotnych. Kolejnym wymaganym warunkiem jest bezzwłoczne poinformowanie policji o zdarzeniu oraz zabezpieczenie wszelkich śladów potwierdzających fakt leżenia winy po stronie zbiegłego i nieznanego sprawcy. Nieoceniona w tej sprawie okazuje się oczywiście pomoc świadków i ich zeznania.

Naturalną jest także konieczność kontaktu ze swoim ubezpieczycielem, gdyż to na jego barkach spocznie likwidacja szkody i przesłanie wszelkich niezbędnych dokumentów do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto wspomnieć także o tym, że wspomniana na początku polisa AC także zapewnia możliwość pokrycia kosztów zarówno za uszkodzone mienie jak również za szkodę na zdrowiu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów pomoc w uzyskaniu odszykowania można uzyskać od wielu działających na polskim rynku firm służących specjalistyczną poradą, dzięki której realne staje się uzyskanie wysokiej rekompensaty finansowej.

]]>

Skomentuj