Kredyt hipoteczny na nieruchomość

Biorąc kredyt hipoteczny musimy wskazać konkretną nieruchomość – np. mieszkanie, natomiast pożyczkę hipoteczną możemy wykorzystać na dowolny cel. Hipoteka  zabezpieczona jest pożyczką lub kredytem  wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia r oszczeń z nieruchomości. Mówią prościej bank w ten sposób zabezpiecza się na wypadek zaprzestania spłacania kredytu przez kredytobiorcę i może doprowadzić do sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, a z pieniędzy uzyskanych z jej sprzedaży zaspokoić roszczenia wobec klienta. Taki kredyt hipoteczny zaciągany jest zawsze przez obydwoje małżonków, wyjątkiem jest przypadek osób, które zawarły intercyzę –umowa regulująca rozdzielność majątkową małżonków. Niektóre banki przed udzieleniem kredyty wymagają wkładu własnego ok. 10 – 20 procent. Większość z nich udziela kredytów na 100 procent  bez potrzeby wnoszenia wkładu własnego. Mimo tego nie unikniemy dodatkowych kosztów  wynoszących ok. 5 procent, które stanowią prowizja, opłata za wycenę czy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Decyzja o przyznaniu kredytu i podpisanie umowy kredytowej może ciągnąć się nawet do dwóch miesięcy. Zależne jest to od banku, rodzaju sprawy oraz ilości niezbędnej dokumentacji. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, pozostaje  do uiszczenia tylko kapitał. Niestety część banków pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę w pierwszych 5 latach (1-3 proc.), dlatego też warto zapoznać się szczegółowo z umową zanim ją podpiszemy.]]>

Skomentuj