Jaka forma oszczędzania na emeryturę

Po analizie sytuacji specjaliści stwierdzili, że koniecznością jest wydłużenie wieku emerytalnego i samodzielne oszczędzanie na emeryturę. W tym właśnie celu został stworzony III filar, który umożliwi podejmowanie indywidualnej inicjatywy w zakresie swojej przyszłości. Jednocześnie specjaliści wskazują, że oszczędzanie staje się praktycznie koniecznością, ponieważ emerytury z ZUS i OFE będą znacząco niższe od dotychczas przewidywanych. Wśród form oszczędzania i pomnażania środków pieniężnych znalazły się takie formy inwestycyjne jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Wszystkie opierają się o fundusze inwestycyjne, którym powierzone zostaje zarządzanie środkami pieniężnymi, stanowiąc grupową formę inwestowania. IKE mogą zakładać osoby pracujące już od 16 roku życia. Już po założeniu konta można dokonywać zmiany towarzystwa funduszy inwestycyjnych, który będzie je prowadził – pierwsza decyzja w tej kwestii wcale nie musi być ostateczną. Zgromadzone na koncie środki mogą być wypłacone w dowolnym momencie, jednak trzeba pamiętać, że wówczas są one obłożone podatkiem od dochodów kapitałowych. W sytuacji, gdy zgromadzona kwota wypłacana jest w formie świadczenia emerytalnego, już po nabyciu uprawnień do emerytury, wówczas nie obowiązuje jej wspomniany podatek. Kolejną formę oszczędzania stanowi IKZE, które w zasadzie niewiele różni się od IKE. Zasadniczą zmianę stanowi podatek, który można odpisać w momencie dokonywania wpłat. Tym samym oznacza to, że wypłata dokonana już w momencie nabycia praw emerytalnych będzie obłożona podatkiem od zysków kapitałowych. W obydwu przypadkach przewidziano możliwość dziedziczenia zgromadzonych na koncie środków pieniężnych. Nieco odmienną formę stanowią PPE, które zakładane są przez pracodawcę dla pracowników, po uprzednio uzyskanej od nich zgodzie. Do PPE mogą przystąpić wszyscy pracownicy w obrębie tego samego zakładu pracy. Jest to forma oszczędzania korzystna dla obu stron – pracowników i pracodawcy, który wpływy w ramach PPE może odliczyć od podatku. W założeniu i prowadzeniu PPE pomaga pracodawcy wybrany przez niego fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest gromadzenie, zarządzanie i inwestowanie powierzonych mu środków pieniężnych w taki sposób, aby w określonych czasie uzyskać wymierne zyski. Jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w ramach III filaru są: fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, biuro maklerskie lub bank, które inwestują powierzone im środki pieniężne i pomnażają je przez kolejne lata.]]>

Skomentuj