Jak oszczędzać na emeryturę?

Obecnie zgodnie z obowiązującą ustawą prawo do przejścia na emeryturę uzyskują kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni w wieku 65 lat, a o wysokości przyznawanego świadczenia decyduje wysokość zgromadzonego kapitału pieniężnego. System emerytalny w Polsce dzieli się na trzy filary:

  • I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS,
  • II filar – Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE),
  • III filar – np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE).
  Każdy jest zobowiązany do gromadzenie funduszy emerytalnych w oparciu o Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Otwarty Fundusz Emerytalny. I filar to system repartycyjny o charakterze umowy pokoleniowej, natomiast II filar to otwarte fundusze emerytalne, których zadaniem jest pomnażanie odprowadzanych składek. III filar to dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę, które mogą być oparte m. in, o fundusze inwestycyjne. Indywidualne Konto Emerytalne jest dobrowolną formą gromadzenia kapitału, który ma zwiększyć wysokość emerytury. Ze względu na obawy o wysokość emerytur w przyszłości – które zgodnie z przewidywaniami mogą być wyjątkowo niskie, w ramach trzeciego filaru pojawiają się kolejne propozycje skutecznego gromadzenia i pomnażania kapitału. Najpopularniejszymi formami dobrowolnego oszczędzania na emeryturę są:
  • pracownicze programy emerytalne (PPE),
  • indywidualne konta emerytalne (IKE)
  • indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
  Pracownicze Programy Emerytalne to rodzaj porozumienia między pracownikami a pracodawcą, który tworzy dogodne dla obu stron formy oszczędzania emerytalnego. Przedsięwzięcie jest korzystne dla obu stron. Pracodawca od kosztów uzyskania przychodu może sobie odliczyć koszty prowadzenia programu, natomiast zgromadzone środki pracowników są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych w momencie wypłaty. Tego typu program inwestycyjny działa tylko wówczas, gdy obie strony wyrażą na niego zgodę. Zatem pracodawca może podjąć inicjatywę po uprzedniej akceptacji przez pracowników i tylko ci pracownicy mogą do niego należeć, których pracodawca zdecyduje się na uruchomienie programu. Indywidualne Konto Emerytalne pozwala na samodzielne oszczędzanie i zarządzanie portfelem funduszy w ramach wybranego programu. Tego typu konta często mają bardzo elastyczną formę, ponieważ pozwalają na wypłatę zgromadzonej kwoty jeszcze przed uzyskaniem wieku emerytalnego, a same wpłaty nie muszą być dokonywane regularnie. Wraz z nasilającymi się dyskusjami na temat przyszłości emerytur Polaków pojawiają się nowe pomysły związane z odkładaniem i pomnażaniem gromadzonego kapitału. Podstawowym problemem, który zmusza do podejmowania działań w tym kierunku jest obawa związana z wysokością świadczeń emerytalnych Polaków, którzy przejdą na emeryturę około 2040 roku. Stąd też oszczędzanie na emeryturę jest zasadniczym zagadnieniem wielu podejmowanych w zakresie dyskusji.]]>

No comments

Skomentuj