Innowacyjne firmy – mniejsze podatki?

Możliwe, że od przyszłego roku wprowadzone zostaną ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, które na tle innych wyróżniają się szczególną innowacyjnością i postępem. Zmiany te zapowiada Ministerstwo Gospodarki jednak nie wiadomo czy zostaną one zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

Założeniem projektu Ministerstwa Gospodarki jest aby przedsiębiorstwo prowadzące badania czy inne prace rozwojowe mogło pozwolić sobie na ograniczenie kosztów w firmie korzystając z preferencji podatkowych, przy rozliczaniu podatków PIT czy CIT. Jeśli Ministerstwo Finansów wyrazi zgodę na zaproponowane zmiany – od 2014 roku koszty poniesione na badania czy rozwój będzie można zatem odliczyć od podatku. Janusz Piechociński, wicepremier i szef resortu przyznaje jednak, że przekonanie Ministerstwa Finansów do tego pomysłu będzie niezwykle trudne, gdyż nowa ustawa wiązałaby się ze znacznym uszczupleniem budżetu Państwa.

Piechociński ma jednak nadzieję, że projekt znajdzie szersze poparcie ponad podziałami instytucjonalnymi i wewnątrzpartyjnymi. Uważa, że Państwo jest to winne polskim przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, których innowacyjne rozwiązania przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i technologicznego całego kraju. Podkreśla, że aby zachować równowagę gospodarczą należy nie tylko szukać oszczędności ale także inwestować. Inwestowanie bowiem w rozwój oraz aktywne szukanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji oraz usługach to szansa na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji międzyresortowych. Jego ewentualne wejście w życie miałoby nastąpić na początku 2014 roku, jako część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku, który finansowany będzie z nowego budżetu Unii Europejskiej. Obecnie przedsiębiorstwa, które podejmują decyzję o inwestycjach w rozwój i badania w celu zwiększenia jakości swoich produktów czy usług, wydatki poniesione na ten cel mogą wliczyć w koszty uzyskania przychodu, nie mogą zaś korzystać z żadnych ulg. Niejednokrotnie też muszą się decydować na profesjonalne usługi płacowe świadczone przez biura rachunkowe gdyż rozliczenia te nie należą do najłatwiejszych. Nowa ustawa ma jednak dokładnie precyzować wszelkie warunki uznania działań firmy za innowacyjne i dokładnie wskazać procedury jakie dane przedsiębiorstwo musi spełnić aby móc korzystniej rozliczać podatki.

]]>

Skomentuj