Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – alternatywa dla podatników

Z punktu widzenia finansów zabezpieczenie emerytalne jest jednym z najistotniejszych form zabezpieczeń społecznych. Przeznacza się na nie o wiele większe środki niż na  innego typu zabezpieczenia, takie jak chorobowe, rentowe, becikowe, przed śmiercią, bezrobociem oraz różnymi wypadkami w pracy.

_Files_Thumbs_155751Zabezpieczanie się na złote lata jest naturalną czynnością oraz koniecznością każdego człowieka, który ma na uwadze swoje funkcjonowanie w społeczeństwie w starszym wieku. Od wieków funkcję zabezpieczającą dla ludzi starszych pełniło ich potomstwo, które sprawowało opiekę nad swoimi rodzicami. Dziś w czasach ciągłych migracji funkcja ta jest pełniona coraz rzadziej, ze względu na ograniczenia odległościowe. Dlatego też społeczeństwo w czasie największej aktywności zawodowej odkłada pieniądze z pensji (przekazuje je państwu zgodnie z obowiązkiem ustawowym) po to by w późniejszym czasie otrzymać uprawienia do pozyskiwania emerytury. Zazwyczaj tego rodzaju świadczenia wypłacane są co miesiąc od momentu osiągnięcia wieku emerytalnego oraz zakończenia aktywności zawodowej.

Odprowadzanie składek emerytalnych jest obowiązkiem ustalonym przez państwo, z tego też względu decyzja o wyborze towarzystwa nie powinna być pochopna, a świadoma i przemyślana. Obowiązek emerytalny, czyli obciążenie społeczeństwo wcześniejszymi kosztami ubezpieczeń został wprowadzony przez państwo w celu zabezpieczenia na starość. Ustalenie to jest ogólnospołecznym zobowiązaniem w duchu solidarności pomiędzy pokoleniami. Utworzenie państwowego systemu emerytalnego było koniecznością, która łączyła się z rozwojem demokracji, która umożliwiła jednostkom społecznym wyrażanie własnych potrzeb, poprzez postawienie polityków przed naciskiem ubiegania się o elektorat. W ten oto sposób państwo starało się zmniejszyć wpływ związków zawodowych. Ulga IKZE, a prowadzona działalność Od 1 stycznia 2012 roku, każdy podatnik, który chce otrzymywać w przyszłości większe świadczenia emerytalne niż te wypłacane z ZUS, KRUS oraz OFE, ma prawo do odliczenia wcześniej wpłaconych  funduszy na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W tym przypadku obniżeniu podlega podstawa opodatkowania, czyli nie podatek, a dochód uzyskany przez podatnika w całym roku podatkowym.]]>

Skomentuj