Patrząc z perspektywy zleceniobiorcy, poprzez stwierdzenie dobrego wykonania kontraktu, myślimy przede wszystkim o wywiązaniu się z umowy w określonym terminie oraz wykonaniu prac z należytą starannością. Tego typu gwarancje są także benefitem dla zleceniobiorcy, który zyskuje niezależność finansową od banków, a jego linia kredytowa nie zostaje obciążona. Wielu z nas może sądzić, że gwarancja kontraktowa jest niepotrzebna, a jako firma budowlana nie potrzebujemy zabezpieczać się przed niewywiązaniem się drugiej strony z umowy. Gwarancja dobrego wykonania umowy jest jedną z wielu gwarancji kontraktowych. Powodów, dla których nasz biznes może być zagrożony jest wiele i często wywołane są one przez otaczające środowisko biznesowe w tym nieuczciwych kontrahentów. Ostatnie wydarzenia związane z włoską firmą Astaldi mogą posłużyć nam jako przykład.

Upadłość po włosku

Ostatnio wiele się mówi o włoskiej firmie Astaldi, która w Warszawie zajmuje się budową metra. Nie jest to jedyna inwestycja tej firmy w Polsce, ponieważ Astaldi buduje także  drogi ekspresowe oraz linie kolejowe. Obecnie firma znajduje się w poważnych tarapatach finansowych, a kontrahenci i podwykonawcy nie wiedzą jaka będzie przyszłość budowlanego potentata w Europie. Firmy z podpisaną gwarancję dobrego wykonania umowy nie mają się o co martwić. Zabezpieczając kontrakt gwarancją są pewne następstw wynikających z niewywiązania się z umowy przez firmę Astaldi.

Dobrze zabezpieczona umowa daje wiele korzyści jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Gwarancja kontraktowa zawarta pomiędzy zlecającym budowę a naszą firmą budowlaną jest gwarantem dla obu stron kontraktu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji kontraktowej

Gwarancja należytego wykonania kontraktu przyznawana jest na wniosek firmy, która wygrała przetarg zabezpieczony gwarancją. Należy także przedstawić dokumentację świadczącą o prawidłowym wykonaniu umowy. Dzięki temu instytucja finansowa zobowiązana jest do wypłaty kwoty zawartej w gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy na rzecz beneficjenta.

Skomentuj