Faktoring w czasach kryzysu finansowego

Obecny kryz sprawił że wiele firm boryka się z różnymi problemami w codziennej działalności. Problemy z płynnością finansową, opóźnienia w płatnościach oraz ryzyko braku zapłaty za wystawione faktury, te i wiele innych problemów finansowych bardziej dotkliwie dotyka przedsiębiorstwa w czasie kryzysu, dlatego też wzrosło zainteresowano faktoringiem. Dokładniej korzyści jakie płyną z korzystania z tego typu produktu dla przedsiębiorcy to przede wszystkim uzyskanie większej płynności bez konieczności angażowania własnych środków, ponieważ umowa faktoringu pozwala na otrzymywanie zapłaty za towar lub usługę przed nadejściem terminu płatności faktur, a jeżeli umowa posiada dodatkowe usługi lub ubezpieczenie to dodatkowo chroni przedsiębiorstwo przed ewentualną niewypłacalnością kontrahentów. Jak się okazuje faktoring to gwarancja płynności finansowej w czasie kryzysu. Wniosek taki można wysunąć na postawie następujących danych, otóż od początku stycznia do końca września minionego roku obroty firm faktoringowych wzrosły od 2010 roku o 17,3%. Coraz więcej polskich firm zaczęło korzystać właśnie z tego typu usług. Jest to również dowód na to że przedsiębiorstwa korzystające z tego narzędzia mają się bardzo dobrze, a firmom faktoringowym żaden kryzys nie jest straszny. Należy zaznaczyć tutaj bardzo istotny fakt że w dobie globalnego kryzysu faktoring jest bardziej dostępny niż kredyt, dlatego też warto pomyśleć o zastosowaniu alternatywnego rozwiązania.]]>

Skomentuj