Dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych

Program unijny, dofinansowujący zakup paneli słonecznych, został przygotowany w porozumieniu z bankami. Refundacją ma zostać objęty zakup około 50tys. metrów kwadratowych powierzchni tego typu systemów. Pieniądze wypłacane będą w formie jednorazowej dotacji, pokrywającej sam zakup, oraz koszty związane z montażem kolektorów słonecznych. To działanie operacyjne skierowane jest przede wszystkim do osób fizycznych, jednak skorzystać z niego mogą również wspólnoty mieszkaniowe, które nie korzystają z usług ciepłowni, oraz rolnicy. To właśnie ostatnia grupa osób najchętniej wybiera tego typu dotacje unijne. Rzeszów i jego okolice należą do największych beneficjentów projektów operacyjnych, wspierających działania proekologiczne. Otrzymane dofinansowanie pozwala na pokrycie 45% kosztów zakupu oraz instalacji urządzeń. Środki te służą do spłaty zadłużenia zaciągniętego na ten cel w jednym z banków biorących udział w projekcie. Program nakłada na beneficjentów jeden zasadniczy wymóg – cena jednego metra kwadratowego kolektorów nie może  przekraczać 2500zł. Pozyskiwanie dotacji to proces złożony, jednak istnieją wyspecjalizowane firmy trudniące się w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie, które pomagają w prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych formularzy zgłoszeniowych oraz w stworzeniu profesjonalnego biznesplanu. Dzięki ich pomocy wzrasta możliwość otrzymania środków unijnych.]]>

Skomentuj