Do banku po fundusze

Dość niedawno pojawiła się ciekawa opcja wykupienia akcji PKP BP, którą zainteresowała się niemal cała Polska. Okazję zwęszył przy tej okazji Bank Millenium, który zaoferował nam Millokatę Akcję w której nasz kapitał był niezagrożony, a zyski uzależnione od wzrostu kursu akcji PKO BP przez dwa lata. Podobnych inicjatyw jednak jeszcze Polsce nie ma za wiele, większość z banków zachęca nas do mniej lub bardziej tradycyjnych lokat bankowych, na których w najlepszym przypadku możemy liczyć na 6-7% w skali roku. Dla osób chcących zarobić większe pieniądze, banki proponuję inne produkty finansowe – również lokaty, stanowiące jednak połączenie zwykłego depozytu z inwestycją na rynku kapitałowym. Wiele nowych pomysłów banków polegają na podziale naszych zainwestowanych pieniędzy korzystnie oprocentowaną lokatę, a fundusze inwestycyjne. W ten sposób istnieje szansa na większy zarobek nie rezygnując z wygody obsługi lokaty. W niektórych bankach jest możliwość nawet określenia w jakich proporcjach nasze pieniążki zostaną podzielone pomiędzy tymi dwoma narzędziami. Uzależnione jest to od czasu w jakim mamy zamiar inwestować. Im inwestowanie jest dłuższe, tym większa jest części depozytowa. Jeśli liczymy na większe zyski, powinniśmy się zainteresować depozytami – ich oprocentowanie uzależnione jest nie tylko od stawek rynku bankowego, ale również zmian kursów walut lub zachowania się giełdowych indeksów.]]>

Skomentuj