BPH TFI zachęca do oszczędzania w ramach IKE

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BPH zdecydowało się na zmodernizowanie swojego serwisu dostępnego pod adresem www.prywatnaemerytura.pl. Odświeżenie strony polegało m.in. na zmienieniu wyglądu graficznego oraz przebudowie architektury informacji. Wprowadzone zmiany zostały poprzedzone badaniami dotychczasowej wersji portalu. Przeprowadzono także rozbudowaną analizę działań konkurencji.

Wdrożeniem nowej wersji serwisu zajęła się Agencja Interaktywna Ideo Sp. z o.o. – to firma, specjalizująca się w usługach z zakresu rozwiązań internetowych, takich jak m.in. tworzenie serwisów www. „Pierwotny serwis www.prywatnaemerytura.pl uruchomiliśmy w 2010 roku. Był to okres, w którym wśród konsumentów widoczne było większe zainteresowanie pozyskiwaniem wiedzy finansowej. Serwis stanowił odpowiedź na tą potrzebę. Znalazło się w nim pełne kompendium wiedzy na temat oszczędzania i systemu emerytalnego w Polsce. Dodatkowo promował oszczędzanie w ramach IKE (Indywidualne Konto Emerytalne).” – podsumowuje Wojciech Bablok, Dyrektor Departamentu Marketingu, BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Celem przeprowadzonej modernizacji było przede wszystkim stworzenie portalu, który będzie zachęcał do oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE). Strona ma pełnić także rolę kompendium wiedzy o zasadach funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce oraz być źródłem informacji o oszczędzaniu i emeryturach. Poprzednia wersja serwisu była wielokrotnie rozbudowywana i poszerzana o kolejne funkcjonalności, co spowodowało, że stała się mało czytelna i nieintuicyjna w obsłudze.

]]>

Skomentuj