Prowadzenie księgowości firmy

Prowadzenie rachunkowości firmy jest obowiązkiem każdego podmiotu o zarejestrowanej działalności gospodarczej, z uwagi na konieczność ustalenia podstawy opodatkowania oraz wykazania dokładnego bilansu zysków i strat przedsiębiorstwa. Księgowość firmy można jednak prowadzić na dwa sposoby.

W małych firmach powszechnym rozwiązaniem jest samodzielne prowadzenie księgowości. Wymaga ona znajomości przepisów prawa z zakresu finansów oraz technicznego opanowania zasad wypełniania księgi przychodów i rozchodów w celu obliczenia podatku. Wiąże się to także z indywidualnym wypełnianiem deklaracji podatkowych składanych do urzędu skarbowego, jednak tu z pomocą przychodzą podatnikom programy komputerowe do wypełniania PITów, wydawane przez Ministerstwo Finansów. Warto jednak pamiętać, ze o ile prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie wymaga większych umiejętności to już opanowanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych jest kwestią bardziej złożoną. A przecież księgę przychodów i rozchodów można prowadzić tylko do określonego ustawowo limitu obrotów osiąganych przez firmę.

Systematyczność, chronologia i prawdziwość zapisów to podstawowe zasady wymagane od osób samodzielnie prowadzących księgowość. Warszawa i inne miejsce aglomeracje są jednak nastawione na korzystanie z usług biur księgowych, które dają gwarancję fachowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowego dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia ewidencji oraz bilansów rachunkowych. Ponadto firmy mogą liczyć na profesjonalne doradztwo finansowe z ich strony. Korzystając z usług księgowych firma odpowiada tylko za dostarczenie dokumentów źródłowych, stanowiących dowód dokonywanych transakcji i zdarzeń finansowych, natomiast za kalkulacje i rozliczenia podatkowe, prowadzenie rejestrów i bilansów oraz dokumentów kadrowych odpowiada biuro rachunkowe. Warszawa wcześniej wspomniana, ale i małe miasta mają w swojej bazie wiele biur oferujących kompleksową obsługę rachunkowości dużych i średnich przedsiębiorstw.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien pamiętać, że tylko prawidłowe prowadzenie księgowości jego firmy może stać się podstawą do obliczania jej rentowności i faktycznych zysków, a ponadto pozwoli spokojnie przebrnąć przez kontrolę skarbową.

]]>

Skomentuj